Sistem Pengurusan Anti Rasuah (ABMS)

Menyediakan dan melaksanakan ISO 37001

HUBUNGI KAMI

Integriti Asia menyediakan sistem yang menyeluruh untuk menyediakan dan melaksanakan Sistem Pengurusan Anti Rasuah berpandukan garis kerja ISO37001. Selain latihan dan nasihat, Integriti Asia turut menyediakan sistem sedia-guna untuk perlaksanaan. Sistem ini terdiri daripada penyelesaian secara digital yang sedia untuk diaplikasikan dalam prosedur operasi standard (SOP) klien kami, ini termasuk ; pemeriksaan pekerja yang  diselarikan dalam polisi pengambilan pekerja melalui pemeriksaan permohonan online Prisma, pemeriksaan penjual yang menggabungkan ‘onboarding’, soal selidik kepatuhan dan usaha wajar melalui aplikasi online ‘Know Your Vendor’, berserta sistem ‘whistleblowing’ yang menyediakan pelbagai saluran aduan dalaman

.

Dalam sebuah negara yang mempunyai budaya keakraban yang kuat seperti Indonesia, kadang-kadang agak sukar untuk kita membezakan antara rasuah dan hadiah apabila seseorang ingin berikan kepada rakan mereka. Jika kita menolak rasuah apabila pemberi mengatakan ianya hanya sebagai hadiah, kita akan dilabel sebagai seorang

Baru-baru ini, kerajaan Malaysia telah dikejutkan dengan skandal rasuh antarabangsa bernilai jutaan ringgit yang melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau telah didakwa menyalahgunakan kuasa melibatkan kecurian wang pelaburan negara yang bernilai jutaan ringgit melalui syarikat pelaburan yang dimiliki sepenuhnya

Rasuah telah menjadi punca utama kegagalan menjayakan perniagaan di Thailan dan penghalang utama dalam memajukan pembangunan negara. Berdasarkan Kajiaan Jenayah Ekonomi Dunia 2014 oleh PwC, rasuah dan korupsi adalah sangat ketara di Thailand (39%) berbanding Asia Pasifik (30%) dan seleruh dunia (27%). Kerajaan Thai

Dilancarkan pada 2016, ISO 37001 juga dikenali sebagai Sistem Pengurusan Anti Rasuah diwujudkan untuk  menubuhkan rangka kerja koperat untuk mencegah, mengesan

Rasuah merupakan suatu fenomena yang tersebar luas. Ia telah medapat perhatian yang serius dalam sosial, moral, ekonomi dan politik, melemahkan pemerintahan yang baik, menghalang

Integriti Asia menyediakan latihan dan konsultasi yang bersesuaian dalam membantu syarikat pelanggan kami melalui penyediaan dan perlaksanaan Sistem Pengurusan Anti-Rasuah.

Integriti Asia akan mematuhi empat peringkat   metodologi Plan / Do / Check / Act dalam menyediakan dan melaksanaan sistem tersebut. Peringkat perancangan akan mengenalpasti keadaan

Employment Background Screening

Perkhidmatan pemeriksaan latarberlakang menjamin syarikat anda dari risiko berkaitan dengan pengambilan pekerja yang teruk. Melalui platform pemeriksaan milik kami, PRISMA, anda mampu mengawal

Know Your Vendor

Penyelesaian ‘Know Your VendorTM’ menawarkan Pemeriksaan Penjual/Vendor, Usaha Wajar Reputasi, dan  Usaha Wajar yang dilakukan keatas pihak ketiaga. Sistem Pengurusan Vendor kami

Canary Whistleblowing System

Sistem Whistleblowing Canary atau Canary® Whistleblowing System (Canary® WBS) merupakan hotline etika pihak ketiga yang membolehkan syarikat anda mengesan sebarang aktiviti salah laku, rasuah