Sistem Pengurusan Anti Rasuah (ABMS) di Malaysia

Baru-baru ini, kerajaan Malaysia telah dikejutkan dengan skandal rasuh antarabangsa bernilai jutaan ringgit yang melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau telah didakwa menyalahgunakan kuasa melibatkan kecurian wang pelaburan negara yang bernilai jutaan ringgit melalui syarikat pelaburan yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan. Sehubungan itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menyatakan kesediaannya untuk membanteras korupsi di Malaysia. Selepas kejaayan dalam pilihan raya, kerajaan Malaysia yang baru telah bersikap aggresif dalam penyiasatan agenda anti-rasuah melalui penubuhan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti Rasuah (JKKMAR), Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC), dan juga Pelan Antirasuah Nasional (NACP).

Salah satu langkah pencegahan yang diimplikasiakan oleh kerajaan adalah dengan memperketatkan prosedur kerjasama dengan syarikat swasta untuk menghalang amalan rasuah diantara sektor swasta dan kerajaan. Langkah pertama yang diambil oleh kerajaan Malaysia adalah dengan meminda Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2018 (Pindaan) dengan memperkenalkan seksyen 17A Akta SPRM 2009, dimana memperuntukan secara jelas mengenakan liabiliti keatas organisasi komersial bagi kesalahan rasuah yang dilakukan oleh seseorang individu yang berkaitan dengannya. Peruntukan tersebut menuntut setiap pihak pengurusan tertinggi sesebuah syarikat untuk mematuhi sepenuhnya undang-undang dan syarat wajib dalam anti rasuah yang sedia ada.

Melalui pindaan seksyen 17A Akta SPRM 2009, setiap syarikat, tempatan atau berbilang negara, berpusat di Malaysia atau dimana-mana, diarahkan untuk menerapkan beberapa langkah untuk mengelakkan aktiviti rasuah.Langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa polisi anti-rasuah seperti ‘due diligence’, ‘whistleblowing’, pemeriksaan latar belakang, latihan dalam anti-rasuah dan penipuan, dan polisi penilaian anti-penipuan. Sesebuah syarikat juga harus mewujudkan peraturan dan meningkatan kesedaran anti-korupsi dikalangan pekerja.

Apabila sesebuah syarikat didapati bersalah, pengurus, rakan kongsi ataupun pekerja, akan dipertanggungjawabkan bersama. Sekiranya sabit kesalahan, seseorang boleh didenda tidak kurang dari 10 kali jumlah nilai suapan, jika boleh dinilai atau RM1 million (yang mana lebih tinggi) atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau edua-duanya sekali. Manakala, sesebuah syarikat boleh bergantung pada pertahanan berkanun sekiranya ia dapat membunktikan segala prosedur yang telah ditetapkan untuk mengelakkan mereka yang berkaitan daripada melakukan kesalahan tersebut.

Peruntukan tersebut akan dikuatkuasakan sepenuhnya bermula 1 Jun 2020.Akta SPRM yang diperkenalkan dibawah seksyen 17A, merupakan langkah pertaman yang diambil kerajaan dalam menangangi gejala rasuah.

Demi mematuhi Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2018, Integriti bersedia membantu anda dalam mediakan Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (ABMS) anda yang tersendiri. Integriti akan menawarkan bantuan untuk melaksakan standard ABMS.