Soalan Yang Sering Ditanya

Apa itu Sistem Pengurusan Anti Rasuah (ABMS)?

Sistem Pengurusan Anti-Rasuah merupakan suatu sistem pengurusan yang dibina bagi membantu sesebuah organisasi dalam mencegah, mengesan dan mengambil tindakan keatas kesalahan rasuah dan mematuhi undang-undang anti-rasuah.

Adakah Integriti Asia menyediakan Sijil ISO 37001

Tidak. Integriti Asia hanya menyediakan peralatan untuk penyediaan dan menjayakan Sistem Pengurusan Anti-Rasuah berdasarkan rangka kerja ISO 37001.

Adakah Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (ABMS) penting?

Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (ABMS) membantu sesebuah organisasi dalam mempertingkatkan prestasi dengan menasihati budaya sesebuah organisasi kearah yang lebih tulus dan membasmi rasuah.

Apakah servis yang disediakan oleh Integriti Asia untuk penyelesaian ABMS?

Integrity Malaysia menyediakan latihan, konsultasi dan peralatan yang sedia digunakan untuk menjayakan ABMS, dimana ia terdiri dari penyelesaian secara digital yang menyatukan prosedur operasi standard pelanggan kami, ini termasuk: pemeriksaan latar belakang pekerja yang berkait dengan polisi pengambilan melalui aplikasi pemeriksaan ‘online’ Prisma, pemeriksaan vendor, soalan berkaitan, dan due-diligence melalui aplikasi ‘online’ Know Your Vendor, dan juga sistem whistleblowing yang menyediakan pelbagai saluran laporan melalui Sistem Whistleblowing Canary.