Mengenai ISO37001 dan kelebihannya terhadap suatu organisasi

Dilancarkan pada 2016, ISO 37001 juga dikenali sebagai Sistem Pengurusan Anti Rasuah diwujudkan untuk menubuhkan rangka kerja koperat untuk mencegah, mengesan dan menyiasat kes-kes berkaitan rasuah dan korupsi.

Rasuah merupakan suatu fenomena yang tersebar luas. Ia telah medapat perhatian yang serius dalam sosial, moral, ekonomi dan politik, melemahkan pemerintahan yang baik, menghalang pembangunan dan memanipulasi persaingan. Ia menghancurkan keadilan, melemahkan hak asasi manusia dan penghadang untuk membasmi kemiskinan. Tambahan pula, rasuah juga menahkan kos sesuatu perniagaan, memperkenalkan ketidakpastian dalam transaksi perdagagan, meningkatkan kos barang dan perkhidmatan, dan mengurangkan kualiti sesuatu produk dan perkhidmatan, dimana ia akan membawa kepada kehilangan nyawa dan harta, meruntuhkan kepercayaan terhadap sesuatu institusi, dan mengaggu keadilan dan kecekapan operasi pasaran.

Kerajaan telah membuat kemajuan dalam menangani rasuah melalui persetujuan antarabangsa seperti Persidangan Bagi Memerangi Rasuah Pegawai-Pegawai Awam Asing Dalam Transaksi Perniagaan Antarabangsa Pertubuhan Bagi Kerjasama Dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan juga Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang korupsi dan melalui undang-undang negara masing-masing. Dalam kebanyakan perundangan, merupakan suatu kesalahan bg seorang individu terlibat dalam rasuah, dan juga terdapat trend yang berkembang yang menjadikan sebuah organisasi berserta individu bertanggungjawab.

Walaubagaimanapun, undang-undang sahaja tidak mencukupi untuk menangani masalah ini. Organisasi seharusnya bertanggungjawab menyumbang secara proaktif dalam menangani rasuah. Ini dapat dilaksanakan dengan sistem pengurusan anti rasuah, dimana dokumen ini di cuba untuk menerangkan dan melalui kerjasama ketua-ketua dalam mewujudkan budaya integriti, telus, terbuka dan patuh. Sifat budaya sesebuah organisasi sangat penting dalam kejayaan atau kegagalan sistem pengurusan anti rasuah.

Organisasi yang diurus dengan baik seharusnya mempunyai polisi yang disokong oleh sistem pengurusan yang bersesuaian untuk membantu dalam mematuhi kewajipan undang-undang dan tanggungjawab terhadap integriti. Polisi anti-rasuah adalah komponen dalam keseluruhan polisi yang disokong. Polisi anti-rasuah dan sistem pengurusan sokongan dapat membantu sesebuah organisasi untuk mengelak atau mengurangkan kos, risiko dan kerosakan akibat penglibatan dalam rasuah, di samping mempromosi kepercayaan dan keyakinan dalam urus niaga perniagaan dan meningkatkan reputasi.

Mengapa anda memerlukan ISO 37001 ABMS?

Liabiliti syarikat

Sebuah syarikat bertanggungjawab dalam proses perniagaan ia sendiri. Ia seharusnya memastikan segala proses perniagaan dijalankan melalui cara yang sah disamping memastikan kebajikan pekerjanya. Kewujudan ABMS merupakan sokongan yang besar, sebagai sebuah syarikat dengan ABMS mampu mengelak tuduhan rasuah yang disengajakan..

Kepatuhan kepada peraturan

Kepatuhan kepada peraturan meningkatkan reputasi dan kredibiliti sesebuah syarikat dan juga membuka peluang yang luas untuk memajukan perniagaan. Salah satu cara untuk membutikan kepatuhan syarikat adalah dengan mendapatkan pensijilan ISO. Untuk sistem pengurusan anti-rasuah, ISO menyediakan kami dengan ISO 37001:2016.

Kawalan pengukuran

Kajian mendapati perbuatan rasuah mampu meningkatkan perbelanjaan syarikat lebih dari lima peratus dari keuntungan tahunan. Kerugian tersebut sukar untuk dikesan kerana tiada standard yang betul untuk dipatuhi. Oleh itu, Kawalan pengukuran dan penanda yang disediakan oleh sistem pengurusan anti-rasuah akan menjadikannya lebih mudah untuk mengesan tindakan yang tidak sewajarnya..

Komitmen kepada integriti

Dengan melaksanakan sistem pengurusan anti-rasuah menunjukkan sesebuah syarikat tersebut komited terhadap integriti dan juga boleh dipercayai, setia dan rakan kongsi yang boleh dipercayai. Sebuah syarikat degna integriti yang tinggi mempunyai peluang yang besar untuk membangun dan bekerjasama degan entiti-entiti yang lain.