Terima kasih

Kami akan menghubungi anda dalam masa 48 jam.

Employment Background Screening

Perkhidmatan pemeriksaan latarberlakang menjamin syarikat anda dari risiko berkaitan dengan pengambilan pekerja yang teruk. Melalui platform pemeriksaan milik kami, PRISMA, anda mampu mengawal

Know Your Vendor

Penyelesaian ‘Know Your Vendor’ menawarkan Pemeriksaan Penjual/Vendor, Usaha Wajar Reputasi, dan Usaha Wajar yang dilakukan keatas pihak ketiaga. Sistem Pengurusan Vendor kami

Canary Whistleblowing System

Sistem Whistleblowing Canary atau Canary® Whistleblowing System (Canary® WBS) merupakan hotline etika pihak ketiga yang membolehkan syarikat anda mengesan sebarang aktiviti salah laku, rasuah