Latihan dan Konsultasi

HUBUNGI KONSULTAN KAMI

Integriti Asia menyediakan latihan dan konsultasi yang bersesuaian dalam membantu syarikat pelanggan kami melalui penyediaan dan perlaksanaan Sistem Pengurusan Anti-Rasuah.

Integriti Asia akan mematuhi empat peringkat   metodologi Plan / Do / Check / Act dalam menyediakan dan melaksanaan sistem tersebut. Peringkat perancangan akan mengenalpasti keadaan semasa sesebuah syarikat dan objektif mereka. Peringkat kedua, dimana penyediaan dan meningkatkan ABMS syarikat tersebut. Peringkat seterusnya adalah memastikan dan menyelia mekanisma ABMS sentiasa mematuhi  standard yang ditetapakan. Peringkat terakhir pula dimana menunjukkan syarikat terbabit telah bersedia untuk layak ISO 37001:2016 dan melaksakan ABMS dengan teliti. Segala maklumat seperti dibawah.

Latihan

Kami menyediakan modul latihan berasaskan ISO 37001. Setelah tamat latihan, anggota organisasi anda mampu untuk:

  • Memahami konsep rasuah
  • Memahami latarbelakang, struktur dan kandungan ISO 37001”2016
  • Memahami kehendak dalam melaksanakan prosedur yang tepat seperti yang dekehendaki ISO 37001:2016
  • Memahami bagai mana pengurusan anti-rasuah sesuai didalam organisasi
  • Memahami kelebihan dalam perlaksanaan ABMS yang berjaya
  • Memahami pendekatan sistem pengurusan ‘Plan-Do-Check-Act’ dan bagaimana ia berkaitan dengan ISO 37001”2016
  • Memahami bagaimana ISO 37001 mampu membatu dalam mengurangkan atau membanteras rasuah
  • Memahami kehendak ISO 37001:2016
  • Meningkatan pengetahuan dalam  usaha anti-rasuah dan sistem pengurusan anti-rasuah

Konsultasi

Kami menyediakan konsultasi untuk pasukan didalam organisasi anda yang bertanggungjawab dalam menyediakan ABMS. Konsultasi ini mampu membantu pasukan anda menyediakan sistem dan membuat persediaan untuk pensijilan ISO 37001. Kami akan melantik pasukan konsultasi untuk bekerjasama dengan pasukan anda. Pasukan kami akan menyediakan kaunseling tersendiri berdasarkan skop organisasi anda yang memfokuskan keputusan akhir projek yang optimum. Piha konsultasi kami juga akan menyediakan perkhidmatan khas untuk anda.