Canary Whistleblowing Systems

Dapatkan Demo Percuma

Sistem Whistleblowing Canary atau Canary® Whistleblowing System (Canary® WBS) merupakan hotline etika pihak ketiga yang membolehkan syarikat anda mengesan sebarang aktiviti salah laku, rasuah, penganaian, dan lain-lain kesalahan dalam polisi syarikat pada peringkat awal. Perkhidmatan kami meliputi Indonesia, Malaysia dan kawasan lain di sekitar Asia Tenggara.

Mengenai

Penipuan didalam pekerjaan telah mengakibatkan kerugian meleihi $1M atau lebih dalam 22% kes dan berlanjutan sehingga 18 bulan sebelum dikesan. Oleh itu, sistem whistleblowing diperlukan sebagai alat pengesanan awal dalam sesebuah organisasi dimana pekerja anda dapat melaporkan aktiviti berkenaan dengan selamat dan rahsia.

Canary® Whistleblowing System (Canary® WBS) merupakan penyedia hotline etika pihak ketiga yang membolehkan aduan secara rahsia dan selamat bagi sebarang aktiviti salah laku, rasuah, penganaian, dan lain-lain kesalahan dalam polisi syarikat.

Canary® WBS menyediakan pelanggan dengan pelbagai saluran laporan yang selamat dan mesra pengguna. Pekerja kami yang terlatih dan analisis kami yang berpengalaman memantau dan memeriksa setiap laporan yang diterima dengan berhati-hati dan memastikan kerahsiaan pemberi maklumat seperti dipinta. Pelanggan juga akan menerima akses kepada papan layar dimana anda dapat mengikuti laporan yang diperiksa.

Kami prihatin diamana komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci kejayaan bagi sistem whistleblowing. Oleh itu, kami sedia membantu pelanggan kami dalam meneydiakan sistem kepada pekerja mereka dengan memberi Latihan, Nasihat Komunikasi, dan Mereka-bentuk Alatan Komunikasi.

canary whistleblowing system